SPES i Stockholm – för dig som mist i självmord

Vi skickar Zoom länk 5/1 efter kl. 18.00/Pirjo

Välkommen att delta i digital stödträff den 17 mars kl 18.00 – 20.00.

Anmäl dig via kontakt@spesistockholm.se så får du en Zoom-länk mailad till dig kvällen innan träffen.

Alla fysiska samtalsträffar är inställda pga pandemin. Vi beklagar detta och hoppas att vi snart kan öppna igen under trygga former. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och situationen löpande och återkommer med information här på hemsidan. Tills vidare hålls träffarna digitalt, onsdagskvällar udda veckor och torsdagskvällar jämna veckor.

Vi erbjuder också extrainsatta stödsamtal per telefon med SPES i Stockholms samtalsledare. Följande dagar och tider går det bra att ringa 072-867 80 23: söndagen den 7 mars kl 17.30-18.30.


En kostnadsfri digital föreläsning – Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv kl. 18.00-20.00 den 1 april

I Sverige avlider i genomsnitt 30 personer i suicid varje vecka.
2012 förlorade Leif Svanlund sin dotter Cecilia och det blev början till ett arbete kring att sammanställa forskningsinformation kring depression och självmord. Leif berättar hur vår hjärna påverkas av en depression  samt de tecken som vi anhöriga ska vara observanta på och som kan förutspå ett självmord. 

Leif delar med sig av sin erfarenhet och kunskap med förhoppning att kunna stötta både den sjuke och de anhöriga. Till anmälan…


SPES telefonjour tel: 020-18 18 00, alla dagar 19.00 – 22.00.

Fler resurser:

Självmordslinjen Tel: 90 101. Öppet dygnet runt alla dagar.

Äldrelinjen för dig över 65. Tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16.


Bli medlem och bidra till att rädda liv

Vill du vara med oss och förebygga självmord och ge stöd till efterlevande? Som medlem får du vår tidning Förgätmigej hem i brevlådan fyra gånger per år. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka villkoren för personer som är berörda av psykisk ohälsa och självmord. Det enklaste sättet att bli medlem är att fylla i dina uppgifter här.


Digital stödträff den 14 april kl 18.00 – 20.00

Du som mist i självmord är varmt välkommen att delta i digital stödträff via Zoom. Udda veckor på onsdagar, jämna veckor på torsdagar ...
Läs Mer

Delta i en nationell undersökning!

Centrum för psykiatriforskning (CPF) studerar effekterna av Covid-19-pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykisk ohälsa som depression, ångest, beroende ...
Läs Mer

Föräldrars kamp för sina vuxna barn med missbruk

Att vara förälder till ett vuxet barn med ett narkotikamissbruk väcker ofta känslor som oro, skuld, skam och hjälplöshet. Men sekretess gör det ...
Läs Mer

Stör Döden – utbildning för lärare

Stör Döden lanserar ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare. Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar ...
Läs Mer

Enkät om alternativ till psykofarmaka

Med denna enkät vill Föreningen alternativ till psykofarmka (FAP) ge dig möjlighet att anonymt berätta om din syn på behandling av psykisk ohälsa ...
Läs Mer

Uppmaning till självmord blir straffbart

Det ska bli straffbart att uppmana eller på något annat liknande sätt påverka en person till att ta sitt liv. Sådana uppmaningar sker ...
Läs Mer

Debatt: Utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Läkarna behöver involveras mer i avdelningarnas vardag, framförs i en debattartikel i Läkartidningen. Förändringen av psykiatrin under 70-, 80- och 90-talen syftade till ...
Läs Mer

Nu har Bris öppet dygnet runt

Möter du barn och unga i ditt arbete? Då får du gärna berätta att Bris telefon och chatt nu har öppet dygnet runt ...
Läs Mer

Digital föreläsning den 23 april för föräldrar till ungdom som saknar sysselsättning

Hjälp, vart ska jag vända mig!? Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar ...
Läs Mer

Ungas utanförskap riskerar att bli livslångt

Barn och unga vuxna med autism får inte det stöd av samhället som de har rätt till, varken i skolan eller senare i ...
Läs Mer

Fortsatt satsning på suicidprevention i länet

Varje år tar drygt 320 människor i Stockholmsregionen sitt liv. Suicid är ett folkhälsoproblem som medför stort lidande. Inte bara för den som ...
Läs Mer

Skador inom psykiatrisk vård 2019

De viktigaste fynden inom allmän vuxenpsykiatrisk vård. I 15,5 procent av 4 073 granskade journaler inom allmän vuxenpsykiatrisk vård i 20 regioner identifierades ...
Läs Mer

En miljon hämtade ut antidepressiva förra året

Förra året hämtade närmare 1 070 000 människor ut antidepressiva läkemedel i Sverige, visar färska siffror från Socialstyrelsen. Andelen som hämtar ut antidepressiva ...
Läs Mer

Bris årsrapport 2020

Markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Att pandemin påverkat många barns tillvaro är ...
Läs Mer

Filip om att hitta sin mamma död i hemmet

Lyssna på Filips gripande historia om att hitta sin mamma död i hemmet och Filips starka känslor övergivenhet, sorgreaktioner och brist på stöd ...
Läs Mer

Splittrad bild av pandemins psykologiska effekter

Kvinnlig vårdpersonal som arbetar direkt med covidpatienter riskerar att drabbas hårdast av pandemins psykologiska effekter. Det framgår av de studier som nu har ...
Läs Mer

Uppdaterad genomgång av forskning om psykisk hälsa under pandemin

Pandemin med covid-19 verkar ha påverkat den psykiska hälsan marginellt eller i negativ riktning, men de flesta studier som gjorts på området saknar ...
Läs Mer

Räddningstjänsten kan ha en central roll i arbetet med att minska självmord

Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande. I Jönköping har räddningstjänsten ett breddat uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter ...
Läs Mer

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid ...
Läs Mer

Lagförslag: Fängelse för självmordshets

Regeringen föreslår att det ska bli straffbart att förmå en annan person att begå självmord. Läs vidare ...
Läs Mer

Umo-podden om när en vän tagit sitt liv

Lyssna på Umo-podden, om när en vän tagit sitt liv. För två år sen tog Tove och Gunnars vän Manfred sitt liv. – ...
Läs Mer

Pirjos son och make tog sina liv – nu kämpar hon för att hindra självmord

SPES Stockholms ordförande Pirjo Stråte förlorade både sin son och sin man i självmord. Sedan många år leder hon samtalsgrupper i SPES för ...
Läs Mer

Forskning: Allvarliga brister i sjukvården bidrar till självmord

Risken för självmord ökar kraftigt i akuta livskriser, till exempel en vräkning. Många har kontakt med vården innan de tar sitt liv, men ...
Läs Mer

Extra försiktighet viktig i medierapportering om kända personers självmord

Rapportering i media om en känd persons självmord, eller om det tillvägagångssätt som användes, kan leda till en ökning av självmord i befolkningen ...
Läs Mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? – Var med och förbättra! Du kan alltid höra av dig till patientnämnden om du har synpunkter eller ...
Läs Mer

Psykisk hälsa och suicidprevention – lägesrapport

Rapporten ger en kortfattad lägesbeskrivning av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention under 2019. Fokus i rapporten ligger på det arbete som ...
Läs Mer

SPES i Stockholm har en egen grupp på Facebook

SPES Stockholmskrets har skapat en grupp som en samlingsplats för alla oss som bor i Stockholms Län. Anledningen till att vi öppnar en ...
Läs Mer

Regeringen behöver ta ansvar för nollvisionen för självmord

Det finns risk att den pågående pandemin leder till att fler människor tar sitt liv. Det behövs större, samhällsövergripande reformer samt en stark nationell ...
Läs Mer

SPES, Mind och Suicide Zero i öppet brev till DN: broräcken på Västerbron räddar liv

Staketet som ska förhindra suicidförsök från Västerbron i Stockholm förstör utsikten och borde rivas. Det uttrycker författaren och kolumnisten Lena Andersson i en ...
Läs Mer

Strategi för suicidprevention Region Stockholm 2020

I Stockholmsregionen dör nästan en person varje dag till följd av suicid. Region Stockholm har sedan 2006 en nollvision för suicid. Ingen människa ...
Läs Mer