Minnesbrev

Hedra minnet av den du förlorat genom en gåva till SPES. Gåvan sätter du in på vårt plusgiro 37 07 43 – 7.

För att vi säkert ska hinna sända minnesbrevet till begravningen behöver vi ha alla uppgifter senast en vecka i förväg. Om minnesbrevet inte kan sändas till begravningen skickas det till närmast anhörig så snart som möjligt.

Var vänlig och fyll i nedanstående formulär så komplett som möjligt. Om du har frågor, går det bra att kontakta Karin Johansson. E-post: karin.johansson@spes.se eller via telefon: 076-797 77 76.
På inbetalningskortet, eller på raden ”meddelande” vid inbetalning via internetbank, skriver du namnet på gåvogivaren och namnet på den avlidne.

  Den avlidnes namn (obligatorisk)

  Begravningsbyråns namn och fullständiga adress (obligatorisk)

  Närmaste anhörigs namn och fullständiga adress

  Gåvogivarens namn (obligatorisk)

  Dikt eller personliga hälsningsord

  Gåvogivarens epost (obligatorisk)


  För att vara säker på att du inte är ett program, måste vi tyvärr be dig svara på följande:
  Hur mycket är (Svara med rätt siffra)