SPES i Stockholm – för dig som förlorat en närstående i suicid

SPES i Stockholm har öppen träffpunkt varje vecka. Vi erbjuder också en ungdomsgrupp,  syskonsamtal, biblioterapigrupp, leva-vidare-grupp samt månadsträffar. Varmt välkommen till oss på Polhemsgatan 34 på Kungsholmen.

SPES telefonjour: 020-18 18 00, alla dagar 19.00 – 22.00.

E-post: kontakt@spesistockholm.se