Psykisk ohälsa hos äldre

Våga tala om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet. Fem myndigheter presenterar gemensamt en ny broschyr, som riktar sig till äldre personer och närstående.

– Vi vill att alla ska våga tala om psykisk ohälsa. Vi vill också att den som känner sig ensam eller mår dåligt ska känna till och söka det stöd och den hjälp som finns i samhället, säger Carina Gustafsson, utredare på Socialstyrelsen.

Därför har fem myndigheter arbetat gemensamt för att ta fram informationsmaterial som riktar sig till äldre personer och närstående. I arbetet har även representanter för patient-och brukarorganisationer deltagit och de bidrar med citat från personer med erfarenhet av egen eller närståendes psykiska ohälsa.

– Den kunskap som patient- och brukarorganisationerna bidragit med i detta arbete är ovärderlig. Det hjälper oss myndigheter att bättre möta behovet av information som finns inom området psykisk ohälsa hos äldre personer, säger Emma Berisson, utredare på Socialstyrelsen.

Broschyren bygger på myndigheternas samlade kunskap och innehåller även citat från experter inom området.

Psykisk-ohalsa-hos-aldre