Internationella dagen för barn i sorg

Internationella dagen för barn i sorg

21 november 2019

I Sverige är det ca 10 barn om dagen under 18 år som förlorar förälder eller syskon i dödsfall. Kunskapen kring vad dessa barn går igenom är näst intill obefintlig i samhället. 

För att uppmärksamma dessa barns svårigheter anordnar Randiga Huset för första gången Children´s Grief Awareness Day i Sverige. Dagen uppmärksammas sedan många år i andra länder och inträffar varje år den tredje torsdagen i november.