Varmt tack till dig som har svarat på SPES Stockholms egen enkät

Varmt tack till er alla som deltagit i SPES i Stockholms projekt “Vi som blev kvar”. Vi konstaterar att intresset varit stort och det är en ära att nu få fortsätta sammanställa svar på frågor och era egna ord som ni så generöst bidragit med. Vi återkommer på hemsidan och i mejl till er när vi närmar oss en sammanfattande presentation av materialet. Av efterlevande för efterlevande –  Tack

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för SPES i Stockholm