Vill du svara på SPES Stockholms egen enkät?

Vi söker dig som är efterlevande, närstående till någon som avlidit i självmord. Du bor eller bodde i Stockholms län/region vid tiden för förlusten. Du behöver inte vara eller ha varit medlem eller deltagare i SPES verksamheter. Vi är mycket intresserade och måna om att få ta del av dina svar oavsett.

SPES Stockholmskrets har uppmärksammat behovet av att tillvarata och belysa efterlevandes erfarenheter och perspektiv efter ett självmord. Syftet är att försöka bidra till att förbättra de suicidpreventiva åtgärderna samt till en gynnsam utveckling och bemötande av stöd till efterlevande. Vi efterlevande har unika kunskaper att förmedla vilket behöver tillvaratas och utvecklas.

Målet är att ta tillvara information och kommentarer som vi återkommande lyssnar till från efterlevande på ett strukturerat sätt samt att presentera resultatet till politiker, vård och samhälle. Vår ambition är att efterlevande ska uppleva resultatet av undersökningen som värdefullt. Materialet är en enkät, den finns inte på nätet utan skickas med vanlig post.
 
Enkäten är framtagen med copyright av styrelsen för SPES i Stockholm, vi är själva efterlevande. Du behöver inte censurera dina ord, vi kommer varsamt att redigera och avidentifiera före publicering. Kön, ålder och tidsperspektiv kommer att uppges men i övrigt endast ett påhittat förnamn. Vi tar din anonymitet på största allvar. Har du förlorat flera personer? Vänligen beställ en enkät/person: projekt@spesistockholm.se

Vi har delat upp enkäten i avsnitt för att göra den lite mer strukturerad. Vi är medvetna om att det är många frågor och att det också kan vara känslomässigt tungt att besvara den. Ta god tid på dig och svara bara på det du kan och vill. Om du inte vill besvara enkäten alls är vi ändå tacksamma om du skickar tillbaka den tomma enkäten i det frankerade svarskuvertet. Numret på enkäten och kuvertet är ett referensnummer och är endast till för att föra statistik över svarsfrekvensen. I beställningen uppger du namn och postadress.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor: projekt@spesistockholm.se

Varmt tack på förhand för ditt deltagande!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för SPES i Stockholm