Digital föreläsning den 23 april för föräldrar till ungdom som saknar sysselsättning

Hjälp, vart ska jag vända mig!? Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Den 24/3 kl.17.00-19.00. Tema kommunen.

Anhöriga har rätt till eget stöd, men få vet om att anhörigstöd finns.Vilka stödinsatser kan du få från din kommun och deras samarbetsorganisationer och hur går man till väga för att söka det stöd som erbjuds?

Föreläsningen äger rum på zoom och är ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns anhörigstöd och SNAPH och studieförbundet Sensus.

Till anmälan