Vill du delta i studien internetförmedlad psykologisk behandling för allvarlig oro över Covid-19?

Den pågående Covid-19-pandemin väcker oro hos många människor. Att oroa sig i den här situationen är inte alls konstigt, men för vissa blir oron så stark att man påverkas negativt och kanske inte klarar av sin vardag. Internetförmedlad psykologisk behandling kan hjälpa personer med stark oro över många olika saker. Nu vill vi undersöka om den också kan hjälpa för oro över en global hälsokris. Läs vidare