Sorg

 

Den akuta sorgen

Någon du älskar har plötsligt tagit sitt liv. Smärtan är så stark att det känns omöjligt att kunna överleva.

Varje självmord innebär en katastrof för de efterlevande. Att förlora någon man älskar genom självmord är kanske den värsta förlust en människa kan uppleva. Ett självmord innebär en traumatisk förlust. En förlust som kommer oväntat, plötsligt och ofta våldsamt.

Att överleva förlusten av en närstående genom självmord är en lång och svår resa. I början känns det omöjligt att tänka sig att det någonsin kommer att kunna kännas lättare igen.

Det är normalt att känna en störtflod av olika känslor. Det är normalt att bli uppslukad av sorg, förtvivlan och hopplöshet. Det du tvingas gå igenom är en av de värsta påfrestningar som kan drabba en människan, det är normalt att reagera med många olika känslor. 

Det är viktigt att komma ihåg att känslorna kommer att minska med tiden. Det kommer inte alltid att vara lika svårt. 

Vi sörjer alla på olika sätt. Det finns inget schema, ingen tidtabell och inga avgränsade krisfaser som passeras i en viss ordning. Det är istället vanligt att sorgen böljar fram och tillbaka i vågor av intensiv sorg, hjälplöshet, förtvivlan och ilska.

Följande känslor och tankar finns ofta med i sorgen efter ett självmord:

 • Chock
 • En känsla av overklighet
 • Varför? Varför? Varför?
 • Förtvivlan
 • Intensiv sorg och saknad
 • Ensamhetskänslor
 • Känsla av att ha blivit övergiven
 • Rädsla, oro, ångest
 • Depression
 • Skuldkänslor
 • Ilska
 • Skam
 • Självanklagelser, anklagelser mot andra
 • Rädsla för fler självmord i familjen
 • Egna självmordstankar
 • Existentiell ångest, förlust av trygghet, tillit, tro.

Chocken efter ett självmord sitter ofta i länge. Det efterföljande sorgearbetet tar mycket kraft under lång tid, ofta längre tid än vad omgivningen förstår och förväntar sig.

Så småningom kommer du att må bättre. Du kommer aldrig att glömma och du kommer aldrig mer att bli densamma, men du kommer att överleva och åter finna att livet går att leva.

Vanliga reaktioner 
 • Känsla av att vara överväldigad, bedövad, chockad eller förvirrad.
 • Stark längtan och saknad efter den döde.
 • Stark känslomässig smärta, ledsenhet och sorgeattacker.
 • Gråter eller försöker hålla tillbaka tårarna vid tankar på den förlorade.
 • Tänker ofta på den förlorade.
 • Smärtsamt att minnas personen samtidigt som mycket i omgivningen påminner om den bortgångne.
 • Försöker undvika sådant som påminner om att personen är borta.
 • Svårigheter att acceptera förlusten. Bitterhet.
 • Känsla av att vara förvirrad över sin roll i livet eller att inte veta vem man är, att känna att en del av en själv har gått förlorat.
 • Upplever att det kommer att vara svårt för att gå vidare, t ex få nya vänner, ägna sig åt nya intressen.
 • Svårigheter att lita på andra.
 • Känner sig känslomässigt avtrubbad.
 • Känsla av distans och främlingskap inför andra människor.
 • Oförmåga att känna närhet till de närmaste.
 • Livet känns otillfredsställande, tomt och meningslöst.
 • Minskat intresse för aktiviteter som man tidigare tyckte om.
 • Svårt att se fram emot saker och ting med glädje.
 • Försämrad funktion socialt, på arbetet eller i andra viktiga avseenden.
 • Känner sig spänd och uppskruvad.
 • En känsla av spändhet, som om något förfärligt håller på att hända. Oroande tankar.
 • Svårt att sitta i lugn och ro och vara avspänd. Rastlös, måste hela tiden vara på språng.
 • Trötthet.
Symtom som vid PTSD kan förekomma

Vid traumatisk förlust kan symtom som vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) också förekomma. Detta kan t.ex. yttra sig som:

 • Återupplevandesymtom där personen återupplever händelsen i mardrömmar eller plågsamma minnesbilder dagtid, s.k. flashbacks. Dessa flashbacks är starkt ångestväckande och ger en kraftig stressreaktion (ex hjärtklappning, skakningar, andningssvårigheter).
 • Undviker att tänka på eller tala om det som hänt. Undviker aktiviteter, människor, samtal eller situationer som kan påminna om vad som hänt.
 • Personen kan också få en känsla av likgiltighet, av att vara emotionellt avtrubbad samt känna att upplevelsen skapat ett avstånd mellan henne själv och andra människor. En känsla av att man inte har någon framtid är också ett symtom.
 • Symtom pga ett överaktivt sympatiskt nervsystem. Detta kan yttra sig som irritabilitet och vredesutbrott samt att man är spänt vaksam och rycker till mer än normalt vid plötsliga ljud (dvs organismen är hela tiden ”vaksam på faror”).
 • Ångest och depression.
 • Plötsliga panikkänslor.
 • Koncentrationssvårigheter.

Internetmedicin har mer information om sorg.

Skrifter att läsa eller ladda ned: