Aktuellt

Med anledning coronavirussjukdomen covid-19 har vi tagit beslutet att hålla stängt tills vidare. Under denna tid kommer vi istället att erbjuda våra besökare enskilda stödsamtal via telefon. Klicka här för datum och tider

1588 självmord i Sverige år 2019

Under år 2019 tog 1588 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1078 män och 510 kvinnor. Detta är en ökning med ...
Läs Mer

Samtalen till Självmordslinjen har fördubblats

Coronapandemin får många att känna sig oroliga och ensamma. De senaste månaderna har samtalen till självmordslinjen mer än fördubblats jämfört med samma period ...
Läs Mer

Vill du delta i studien internetförmedlad psykologisk behandling för allvarlig oro över Covid-19?

Den pågående Covid-19-pandemin väcker oro hos många människor. Att oroa sig i den här situationen är inte alls konstigt, men för vissa blir ...
Läs Mer

Fysisk distansering – korrekt begrepp för att minska smittan

Covid-19 är gränslös och drabbar alla länder. För att rädda liv genom att begränsa spridningen av coronaviruset har många restriktioner införts. Detta är ...
Läs Mer

Strategi för suicidprevention Region Stockholm 2020

I Stockholmsregionen dör nästan en person varje dag till följd av suicid. Region Stockholm har sedan 2006 en nollvision för suicid. Ingen människa ...
Läs Mer

Öppen Träffpunkt i Stockholm INSTÄLLT TILLS VIDARE

Med anledning coronavirussjukdomen covid-19 har vi tagit beslutet att hålla stängt tills vidare. Under denna tid kommer vi istället att erbjuda våra besökare enskilda ...
Läs Mer

SPES-träffar i Norrtälje INSTÄLLT TILLS VIDARE

SPES i Stockholm har även samtalsträffar i Norrtälje. Vi träffas i SENSUS lokal ovanpå ICA-Kryddan.Adressen är Billborgsgatan 15.Vi kan nås på kontaktnorrtalje@spes.seSPES Norrtälje finns ...
Läs Mer

Ungdomsträffar i Stockholm INSTÄLLT TILLS VIDARE

Med anledning coronavirussjukdomen covid-19 har vi tagit beslutet att hålla stängt tills vidare. Under denna tid kommer vi istället att erbjuda våra besökare enskilda ...
Läs Mer

Samtalsträffar i Stockholm för dig vars förlust ligger minst två år bakåt i tiden. INSTÄLLT TILLS VIDARE

Vi erbjuder nu särskilda samtalsträffar för deltagare där det gått minst två år sedan förlusten. Vi har ibland fått önskemål från våra deltagare ...
Läs Mer

Patientnämnden summerar 2019

Ärenden rörande psykiatrisk vård kommer på tredje plats. Den tredje största vårdtypen, sett till antalet ärenden, gäller den psykiatriska vården. Sammanlagt 998 ärenden ...
Läs Mer

Handlingsplan för suicidprevention

Handlingsplan för suicidprevention Socialtjänsten, Stockholms stad. Utgiven november 2019 ...
Läs Mer

Brister i sjukvården bidrar till suicid

I en ny studie har forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University och Lunds universitet undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen ...
Läs Mer

Varmt tack till dig som har svarat på SPES Stockholms egen enkät

Varmt tack till er alla som deltagit i SPES i Stockholms projekt "Vi som blev kvar". Vi konstaterar att intresset varit stort och ...
Läs Mer

Syskonsamtal INSTÄLLT TILLS VIDARE

Är du över 18 år och har förlorat en syster eller en bror i självmord? Och vill du träffa andra syskon att samtala ...
Läs Mer

Starta en egen insamling till SPES på Facebook

Skapa en egen insamling och hjälp oss att minska självmorden. SPES är den enda organisation som arbetar rikstäckande både med att minska antalet ...
Läs Mer

I väntan på vård

Väntar du på vård? Information till dig som står i kö, på väntelista eller på annat sätt väntar på att få utredning eller ...
Läs Mer

Patienternas berättelser

Rapport från Inspektionen för vård och omsorg. Analys av patienters och närståendes berättelser gällande delaktighet och information ...
Läs Mer

1574 självmord i Sverige förra året

Under år 2018 tog 1574 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1082 män och 492 kvinnor. Detta är en ökning med ...
Läs Mer

Psykisk ohälsa hos äldre

Våga tala om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet. Fem ...
Läs Mer

Närstående som mist någon i suicid – examensarbete

Närstående som mist någon i suicid: upplevelsen av stödinsatser och sambandet med self-compassion Närstående som mist någon i suicid är i riskzonen för ...
Läs Mer

Stör döden – ett samtal kan rädda liv

Stör döden - ett samtal kan rädda liv Varje år tar fler än 1 000 pojkar och män i Sverige sina liv. Stör ...
Läs Mer

SPES i Stockholm har en egen grupp på Facebook

SPES Stockholmskrets har skapat en grupp som en samlingsplats för alla oss som bor i Stockholms Län. Anledningen till att vi öppnar en ...
Läs Mer

Plattformsridåer räddar liv

Trafikförvaltningens siffror visar att 25 personer blev påkörda efter att ha hamnat på tunnelbanespåret år 2017. Det är 25 personer för många. Miljöpartiet ...
Läs Mer

Saknaden efter Cecilia

Leif Svanlund och hans son Niclas intervjuas i podcasten Livsöden om fem års sorgearbete. Pirjo Stråte berättar om SPES efterlevandestöd. Saknaden efter Cecilia ...
Läs Mer

Resultat av efterlevandeenkäten

Under 2016 genomförde Michael Westerlund, som är forskare på Stockholms universitet samt även knuten till NASP på Karolinska Institutet, en enkätundersökning riktad till ...
Läs Mer