Aktuellt

Med anledning coronavirussjukdomen covid-19

Med anledning coronavirussjukdomen covid-19Pga den rådande situationen med coronaviruset och sjukdomen covid-19 så har vi i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer tagit beslutet att ...
Läs Mer

Årsmöte den 5 april

Kära medlem! Du är viktig för SPES i Stockholm!Som medlem utgör du grunden för att föreningen kan finnas till och stödja dem som ...
Läs Mer

SPES-träffar i Norrtälje INSTÄLLT

SPES i Stockholm har även samtalsträffar i Norrtälje. Med anledning av covid19-viruset ställer vi in vår träff i Norrtälje 6/4. Vi hoppas kunna ...
Läs Mer

Öppen Träffpunkt i Stockholm den 2 april och 8 april är INSTÄLLDA

Vi har öppen träffpunkt varje vecka för dig som har förlorat en närstående i självmord. Jämna veckor torsdagar. Udda veckor onsdagar. Samtalet börjar ...
Läs Mer

Ungdomsträffen i Stockholm den 8 april är INSTÄLLD

Ungdomssektionen träffas onsdagar udda veckor kl. 18.00. Alla som är mellan 18 och 35 år och som mist någon genom suicid är varmt ...
Läs Mer

Samtalsträffar i Stockholm för dig vars förlust ligger minst två år bakåt i tiden

Vi erbjuder nu särskilda samtalsträffar för deltagare där det gått minst två år sedan förlusten. Vi har ibland fått önskemål från våra deltagare ...
Läs Mer

Patientnämnden summerar 2019

Ärenden rörande psykiatrisk vård kommer på tredje plats. Den tredje största vårdtypen, sett till antalet ärenden, gäller den psykiatriska vården. Sammanlagt 998 ärenden ...
Läs Mer

Handlingsplan för suicidprevention

Handlingsplan för suicidprevention Socialtjänsten, Stockholms stad. Utgiven november 2019 ...
Läs Mer

Brister i sjukvården bidrar till suicid

I en ny studie har forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University och Lunds universitet undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen ...
Läs Mer

Varmt tack till dig som har svarat på SPES Stockholms egen enkät

Varmt tack till er alla som deltagit i SPES i Stockholms projekt "Vi som blev kvar". Vi konstaterar att intresset varit stort och ...
Läs Mer

Syskonsamtal

Är du över 18 år och har förlorat en syster eller en bror i självmord? Och vill du träffa andra syskon att samtala ...
Läs Mer

Starta en egen insamling till SPES på Facebook

Skapa en egen insamling och hjälp oss att minska självmorden. SPES är den enda organisation som arbetar rikstäckande både med att minska antalet ...
Läs Mer

I väntan på vård

Väntar du på vård? Information till dig som står i kö, på väntelista eller på annat sätt väntar på att få utredning eller ...
Läs Mer

Patienternas berättelser

Rapport från Inspektionen för vård och omsorg. Analys av patienters och närståendes berättelser gällande delaktighet och information ...
Läs Mer

1574 självmord i Sverige förra året

Under år 2018 tog 1574 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1082 män och 492 kvinnor. Detta är en ökning med ...
Läs Mer

Psykisk ohälsa hos äldre

Våga tala om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet. Fem ...
Läs Mer

Närstående som mist någon i suicid – examensarbete

Närstående som mist någon i suicid: upplevelsen av stödinsatser och sambandet med self-compassion Närstående som mist någon i suicid är i riskzonen för ...
Läs Mer

Stör döden – ett samtal kan rädda liv

Stör döden - ett samtal kan rädda liv Varje år tar fler än 1 000 pojkar och män i Sverige sina liv. Stör ...
Läs Mer

SPES i Stockholm har en egen grupp på Facebook

SPES Stockholmskrets har skapat en grupp som en samlingsplats för alla oss som bor i Stockholms Län. Anledningen till att vi öppnar en ...
Läs Mer

Plattformsridåer räddar liv

Trafikförvaltningens siffror visar att 25 personer blev påkörda efter att ha hamnat på tunnelbanespåret år 2017. Det är 25 personer för många. Miljöpartiet ...
Läs Mer

Saknaden efter Cecilia

Leif Svanlund och hans son Niclas intervjuas i podcasten Livsöden om fem års sorgearbete. Pirjo Stråte berättar om SPES efterlevandestöd. Saknaden efter Cecilia ...
Läs Mer

Resultat av efterlevandeenkäten

Under 2016 genomförde Michael Westerlund, som är forskare på Stockholms universitet samt även knuten till NASP på Karolinska Institutet, en enkätundersökning riktad till ...
Läs Mer