SPES – för dig som mist i självmord

SPES i Stockholm finns för dig som har förlorat en närstående genom självmord. Vi har Öppen Träffpunkt varje vecka. Udda veckor på onsdagar och jämna veckor på torsdagar. Vi erbjuder också ungdomsträffar, syskonsamtal, grupp för dig vars förlust ligger några år tillbaka, biblioterapigrupp, leva-vidare-grupp samt månadsträffar. Alla du träffar hos oss är själva efterlevande. Varmt välkommen till oss på Polhemsgatan 34 på Kungsholmen!

SPES telefonjour: 020-18 18 00, alla dagar 19.00 – 22.00.
E-post: kontakt@spesistockholm.se

Röda korsets stödtelefon under coronakrisen. Måndag till fredag kl.12.00-16.00. Tel 0771-900 800

Kära medlem! Du är viktig för SPES i Stockholm!
Som medlem utgör du grunden för att föreningen kan finnas till och stödja dem som förlorat en älskad genom självmord. Vi jobbar också för att förebygga att fler drabbas imorgon. Utan våra medlemmar kan vi inte göra något av detta.

Det är svåra tider just nu och det kan vara svårt att hitta kraften att delta i ett årsmöte, kanske särskilt när det inte kan genomföras som vanligt. 

Men vi i SPES Stockholm vill vädja till dig som medlem att delta på årsmötet. Ditt deltagande på årsmötet är viktigt för vår föreningsdemokrati. Föreningens långsiktiga överlevnad är helt beroende av denna kontakt med våra medlemmar. 

Så vi hoppas vi hörs på söndag – även om vi detta år inte kan träffas rent fysiskt. Ge oss dina tankar kring vår verksamhet och vad du skulle önska.

Vi vill vädja till dig att delta på SPES Stockholmskretsens framflyttade årsmöte nu på söndag 5 april kl 14. 

Alla som betalt medlemsavgift för 2020 är välkomna att delta och rösta.

På grund av rådande tider så kommer ditt deltagande att ske via nätet, både mobil och dator kommer att fungera fint. Vi har support tillgänglig ifall det mot all förmodan krånglar på minsta vis.

Du kommer att få instruktioner till din mejl efter att du anmält ditt deltagande till: kontakt@spesistockholm.se 

Skriv ditt för och efternamn i mejlet och din e-postadress. 

Kallelse till SPES – Stockholmskretsens ordinarie årsmöte 2020.
Årsmötet kommer att hållas söndagen den 5 april 2020 kl. 14.00 via webblänk.
Pga den rådande pandemin kommer vår lokal att hållas stängd.

Dagordning
§1.                Val av mötesordförande och mötessekreterare
§2.                Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
§3.                Fastställande av dagordning
§4.                Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
§5.                Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
§6.                Revisorernas berättelse
§7.                Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§8.                Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av vinst och förlust
§9.                Val av ordförande och kassör för kretsen
§10               Val av ledamöter
§ 11              Val av revisor
§12               Val av kretsombud till Riks-SPES årsstämma den 10 maj
§13               Övriga frågor
§14               Mötets avslutande


Med anledning coronavirussjukdomen covid-19
Pga den rådande situationen med coronaviruset och sjukdomen covid-19 så har vi i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer tagit beslutet att hålla fortsatt stängt. Efter påskhelgen tar vi nya beslut beroende på hur läget ser ut då.

Vi vet att behovet av stöd är stort men beslutet var nödvändigt för att minska smittspridningen och för att undvika att våra besökare och även våra ideellt aktiva utsätts för risker. Under denna tid kommer vi istället att erbjuda våra besökare på SPES Stockholms träffar enskilda stödsamtal på ca 20 minuter via telefon. De som svarar är våra samtalsledare.

Kommande datum och tider för SPES Stockholms extrainsatta telefonlinjer

Tisdag den 31/3 kl 10-12 och då kan du ringa på något av följande nummer 072-867 80 29 alt 072-867 80 23

Torsdag den 2/4 kl 18-20 och då kan du ringa på något av följande nummer 072-867 80 29 alt 072-867 80 23 alt 072-867 80 22

Onsdag den 8/4 kl 18-20 och då kan du ringa på något av följande nummer 072-867 80 29 alt 072-867 80 23 alt 072-867 80 22

Lördag den 11/4 kl 13-15 och då kan du ringa på följande nummer 072-867 80 23 alt 072-867 80 22

Det går också bra att ringa SPES Stockholms ordförande Pirjo på: 070 – 499 93 17

SPES vanliga telefonjour har öppet som vanligt: 020-18 18 00, alla dagar 19.00 – 22.00.

Med varma hälsningar från Pirjo, Maja, Siv och Annika


SPES-träffar i Norrtälje INSTÄLLT

SPES i Stockholm har även samtalsträffar i Norrtälje. Med anledning av covid19-viruset ställer vi in vår träff i Norrtälje 6/4. Vi hoppas kunna ...
Läs Mer

Öppen Träffpunkt i Stockholm den 2 april och 8 april är INSTÄLLDA

Vi har öppen träffpunkt varje vecka för dig som har förlorat en närstående i självmord. Jämna veckor torsdagar. Udda veckor onsdagar. Samtalet börjar ...
Läs Mer

Ungdomsträffen i Stockholm den 8 april är INSTÄLLD

Ungdomssektionen träffas onsdagar udda veckor kl. 18.00. Alla som är mellan 18 och 35 år och som mist någon genom suicid är varmt ...
Läs Mer

Samtalsträffar i Stockholm för dig vars förlust ligger minst två år bakåt i tiden

Vi erbjuder nu särskilda samtalsträffar för deltagare där det gått minst två år sedan förlusten. Vi har ibland fått önskemål från våra deltagare ...
Läs Mer

Syskonsamtal

Är du över 18 år och har förlorat en syster eller en bror i självmord? Och vill du träffa andra syskon att samtala ...
Läs Mer

Starta en egen insamling till SPES på Facebook

Skapa en egen insamling och hjälp oss att minska självmorden. SPES är den enda organisation som arbetar rikstäckande både med att minska antalet ...
Läs Mer

SPES i Stockholm har en egen grupp på Facebook

SPES Stockholmskrets har skapat en grupp som en samlingsplats för alla oss som bor i Stockholms Län. Anledningen till att vi öppnar en ...
Läs Mer