SPES Ungdom

Vår ungdomssektion har en egen webbplats, som du når på nedanstående länk.

SPES Ungdom

För dig som är ung finns också BRIS, som du alltid kan vända dig till när du behöver prata med någon.

Kontakta BRIS

Informationsvideo om BRIS


Till dig som är ung och har en kompis som mår dåligt

Det man inte talar om….försvinner inte! Ont i själen är inte märkvärdigare än ont i kroppen och ändå vågar vi inte prata om det, men det borde vi göra varje dag.

Varför?

För att den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar mellan 14 och 24 år är självmord.

Att bry sig, se och lyssna, våga fråga: Hur mår du? Det räddar liv!

Om ingen ser eller hör dom ordlösa ropen på hjälp, ropar man kanske på det mest fruktansvärda sättet, genom att göra ett suicidförsök som allför ofta lyckas.

Då är det för sent att höra..! För sent att tala.. om livet…

Vad ska du säga eller göra om någon anförtror tankar om döden till dig?

Visa personlig omsorg, värme och omtanke. Lyssna! Samtal är viktigt för att reda ut de kaotiska tankarna. Belasta dock inte personen genom att förebrå, utan försök vara ”vikarierande hopp och container”.

Koppla alltid in en vuxen person för att kunna hjälpa. Bilda ett skyddsnät av kompisar och andra vuxna. Lova aldrig att bevara självmordstankar som en hemlighet. Vad ska man med en död kompis till?

Det är inte skamligt eller svagt att ha ont i själen, att känna sig förvirrad inför vuxenlivet och alla förväntningar som ställs på en. Vi måste tala om existentiella frågor med varandra utan tabuföreställningar om att det är ”psykiskt sjukt”. Det finns hjälp att få, vi som mår bättre måste hjälpa våra kompisar att få den hjälpen. Vi måste vara ljuset som de inte kan se. Om vi vågar kan vi rädda liv….

Vi människor kan inte föreställa oss känslor, bara bilder, när man mår dåligt kommer man inte ihåg att man någonsin mått bättre. Vi andra omkring kan hjälpa till att skapa minnesbilder och då kan känslor väckas till liv. Det är viktigt att påminnas om gemensamma stunder när man haft roligt tillsammans. Den som mår dåligt kan då få hjälp att komma ihåg att ”jag har inte mått så här dåligt varje dag” och känna hopp inför framtiden.

Våga fråga, våga lyssna och våga tala öppet! Det hjälper när själen mår illa!

Pirjo Stråte, ordförande SPES i Stockholm