SPES Stockholms intressepolitiska arbete

Här sammanställer vi månad för månad vad vi gjort på det intressepolitiska området, vilket är en viktig del av SPES verksamhet.

Förutom nedanstående så ingår vi i olika brukarråd och arbetsgrupper inom vård- och omsorg.

Under april 2019 har vi:

 • Föreläst om suicidprevention på Mansjouren i Stockholm
 • Deltagit på Karolinska institutets seminariedagar om autism
 • Varit testpilot för socialstyrelsens kommande nya version av Kunskapsguiden
 • Medverkat i panelsamtal efter teaterföreställningen Bråddjupet

Under mars 2019 har vi:

 • Deltagit i BRA utbildning på Allmänna Barnhuset
 • Lyssnat på Skyddsvärnets seminarium om självmord
 • Publicerat Stör Döden – projektet på en positionerad plats på Hockeyallsvenskans slutspel
 • Fortsatt planeringsarbetet för nästa etapp i Stör Döden – projektet

Under februari 2019 har vi:

 • Deltagit i seminarium om ofrivillig ensamhet. Arr: Arena Idé och Nätverket för gemensam välfärd.
 • Deltagit i bostadspolitiskt seminarium. Arr: Arena idé

Under januari 2019 har vi:

 • Deltagit på seminarium ”Segregationens effekter på uppväxt- och levnadsvillkor” arrangerat av Hyresgästföreningen
 • Intervjuats av tidningen Frihet om projektet ”Stör Döden”
 • Deltagit i seminarium ”Dags att tala om bostadsojämlikhet” arrangerat av Arena idé

Under december 2018 har vi:

 • Blivit intervjuad av Riksförbundet för Anhörigstöd
 • Presenterat SPES på premiären av nationella patientdagen, arrangerad av Patientnämnden
 • Deltagande i film för anhörigstöd, kortfilmen ”Jag är stark nu” arrangerade av Röda korset
 • Blivit intervjuad av studenter från socialhögskolan
 • Deltagit på Skyddsvärnets seminarium ”Ung & inlåst”
 • Blivit intervjuad av journaliststudenter från Stockholms Universitet

Under november 2018 har vi :

 • Deltagit i utbildning om reaktioner på sorg i regi av SAMS (paraplyorganisation för ”Mist”-föreningar).
 • Lyssnat på föreläsning om sorg, perspektiv om barn och fysiska åkommor.
 • Blivit intervjuad av Sveriges radio P1.
 • Deltagit i temadag hos Sigtunastiftelsen om psykisk ohälsa bland barn och unga.
 • Deltagit vid Skyddvärnets seminarier.

Under oktober har vi:

 • Presenterat SPES verksamhet på anhörigdagen i olika kommuner norr och söder om city.
 • Intervjuats för finsk radio.
 • Föreläst om depression och att vara efterlevande.
 • Deltagit i Skyddsvärnets seminarium om unga i riskmiljöer.
 • Varit på seminarium anordnat av IFS om behandling vid psykossjukdomar.
 • Träffat NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention på Karolinska institutet) för fortsatt samverkan.

Under september har vi:

 • Föreläst om Stör döden – projektet på SKL:s Uppdrag Psykisk Hälsa
 • Föreläst på Suicidpreventiva dagen. Arrangör: NASP, MIND, SPES, Sucide Zero
 • Deltagit i seminarium om bättre hälsa för brukare. Arrangör: Brukarföreningen
 • Föreläst för anhörigkonsulenter
 • Föreläst på Socialstyrelsen
 • Deltagit i forskningspresentation hos NASP
 • Deltagit i seminarium hos Folkhälsomyndigheten

SPES vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vi arbetar på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan med stöd, information och för attitydförändringar. Vi vill påverka och samverka med kommuner och landsting att uppfylla den antagna folkhälsopropositionen om nollvision för suicid. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.