Om SPES

SPES i Stockholm tillhör Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

SPES, som betyder hopp på latin, bildades 1987 och har idag cirka 1450 medlemmar i hela landet varav cirka 350 i Stockholmskretsen.

SPES erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar kontaktpersoner, har en telefonjour som är öppen dagligen samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande. Vi anordnar föreläsningar, kurser, medlemsträffar och stödhelger. Aktuell information om vad som är på gång i föreningen hittar du på hemsidans första sida.

SPES i Stockholm är den enda efterlevandeföreningen i Europa som har självhjälpsträffar varje vecka.

SPES har också en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet.

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.

Till dig som är efterlevande

Plötsligt rasar världen samman. Det allra värsta som bara händer andra har drabbat dig.

I ett slag förändras livet för att aldrig mer bli detsamma. I SPES kan du träffa andra i samma situation och se att det går att överleva, fast det inte känns så.

När en älskad familjemedlem eller vän tar sitt liv, kastas vi ner i det totala djupet. I en avgrund som slukar allt man är och allt man står för. Den första chocken är förlamande och ofta svårare att komma ur än vid andra dödsfall.

Vi börjar direkt söka efter orsaken till varför det har hänt och vi hittar många skäl att skuldbelägga oss själva. Både för saker vi tycker att vi “borde” ha gjort och allt vi inte ”borde” ha gjort.

Det är svårt att tala om självmord, även inom familjen. Många i vår omgivning vet inte hur de skall bete sig och därför får vi ofta uppleva att vänner och bekanta inte vågar möta oss. Vi blir lämnade i tystnaden.

Andra gånger utsätts vi för hurtiga kommentarer som “livet går vidare” och ”har du inte glömt än?”. I SPES vet vi att det går att överleva. Glömmer gör vi aldrig och livet blir heller aldrig som förr, men det går att hitta tillbaka till ett levbart liv.

I SPES kan vi stötta varandra. Vi har upplevt sorgen, saknaden och smärtan i vår verklighet.

Välkommen till SPES! Vi behöver varandra!

SPES Stockholm Stadgar

SPES folder

Informationsblad om SPES

SPES Stockholm Broschyr mars 2018