Bli medlem i SPES

 

Som medlem i SPES…

  • får du stöd från andra som förstår hur det känns när någon man älskar tagit sitt liv.
  • har du möjlighet att delta i vår gruppverksamhet.
  • får du inbjudningar till föreläsningar, studiecirklar, kurser, utflykter och andra aktiviteter.
  • kan du komma med förslag på aktiviteter du skulle vilja ha i föreningen.
  • kan du komma på Öppen Träffpunkt varje vecka (även du som inte är medlem är välkommen på Öppen Träffpunkt).
  • kan du vara med och påverka föreningen genom att delta i våra medlemsmöten.
  • kan du kontakta oss för att få råd och stöd.
  • får du vårt medlemsblad Kretsnytt fyra gånger per år.
  • får du Riksförbundets tidning Förgätmigej fyra gånger per år.
  • stödjer du vårt viktiga intressepolitiska arbete.

Medlemsavgifter

Ordinarie medlem 300:-
Familjemedlem  (make/maka eller hemmavarande barn) 100:-
Ungdomsmedlem (under 30 år) 100:-
Pensionär/Sjukpensionär 100:-
Stödmedlem(professionella som vill stödja vår verksamhet) 300:-
SPESvän (övriga som vill stödja vår verksamhet) 300:-
Prenumeration 300:-

Det enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på Riksförbundet SPES plusgirokonto 370743-7. Ange namn, adress, telefonnummer, medlemstyp.

Kom ihåg att meddela oss om du flyttar eller byter e-postadress.

Alla medlemsuppgifter behandlas med sekretess och lämnas aldrig ut till någon.

Om du har frågor kring medlemskap eller vill få ett inbetalningskort så går det bra att kontakta Riksförbundet SPES på tel 08-34 16 74 eller medlem@spes.se

Information via e-post

Vi vill vädja till dig som har en e-postadress och som kan tänka dig att ta emot Kretsnytt och övrig medlemsinformation via e-post att anmäla din mailadress till kontakt@spesistockholm.se

Skriv ”e-post” i ämnesraden. Ange ditt namn och din vanliga adress också så vi vet vem som mailat. Kom också ihåg att anmäla om du byter mailadress.

SPES är en ideell förening med begränsade ekonomiska resurser. Om vi kan göra våra medlemsutskick via e-post sparar vi mycket pengar, som istället kan komma till nytta i våra medlemsaktiviteter och vårt intressepolitiska arbete.