Leva vidaregrupp

En leva vidaregrupp träffas varannan till var tredje vecka med samma deltagare, två timmar per tillfälle. Det ska ha gått minst ett och ett halvt år sedan förlusten innan man börjar i en Leva vidaregrupp.

Här får du en utökad möjlighet att sätta ord på dina tankar och känslor under strukturerade former med vägledning av en ledare. Oavsett vilken relation du hade till den du förlorat kan du delta. Vi möts som efterlevande i ett Dialog-sammanhang. Leva vidaregrupp är ett komplement till Öppen träff och du kan självklart delta i båda grupperna.

När gruppen väl har startat tar vi inte in nya deltagare men det går bra att stå på väntelista till nästa grupp. En grupp träffas under en till två terminer, beroende på gruppens behov och önskemål. Antal deltagare per grupp är mellan fyra och åtta personer.

Vi har ledare som gått utbildning som handledare för dialoggrupp enligt Vuxendialogens metodik. Träffarna är strukturerade så att ledaren med hjälp av ett föremål gör tydligt vem som under en viss förbestämd tid har utrymmet att få uttrycka sig utan att bli avbruten, kommenterad eller få frågor.

Gruppen får hjälp av ledaren som tar ansvar för att reglerna efterlevs. Efter att alla fått egen tid att uttrycka sig finns det utrymme för den som ändå vill få reflektioner eller frågor möjlighet att själva efterfråga det av övriga deltagare.

En förutsättning för att en grupp ska startas är att det finns tillräckligt många anmälda. Efter att vi träffats andra gången tar vi inte in nya deltagare. Antalet deltagare är begränsat.

För mer information eller anmäla ditt intresse, maila till kontakt@spesistockholm.se. Skriv Dialoggrupp i rubriken. Välkommen med din anmälan eller frågor!