Vad du kan göra

Om du vill bidra till SPES verksamhet är du varmt välkommen att skänka ett bidrag. Din gåva gör skillnad!

Ditt bidrag gör skillnad!
SPES Riksförbund plusgiro: 37 07 43 -7.

Swish: 123 226 68 64.

Om du vill skänka en gåva särskilt till SPES Stockholmskrets är vårt plusgirokonto 249 24 – 3.

Du kan också bidra genom att starta en insamling på Facebook

Varmt tack!