Hjälp oss att hjälpa

 

 

swish-1Vill du bidra till Stockholmskretsens suicidpreventiva arbete och stödverksamhet? Din gåva gör skillnad! Om du vill skänka en gåva till SPES i Stockholm är vårt plusgirokonto 249 24 – 3.

 

 

Ett annat sätt att stödja SPES är att hjälpa oss att sprida vår flyer.

Flyern finns för nedladdning och utskrift här: spes-swish

Varmt tack!