För dig som behöver en vilostund

Välkommen till mantel av lugn – en rofylld stund med avspänning och sång. Fredagarna 22/3, 5/4, 3/5 och 7/6 kl 16.00–16.30 i Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan. Ingen anmälan, ingen avgift..

Högalids församling anordnar en miniretreat som heter hämta andan
lördagen 6 april kl 10.00–15.00. Där leder jag Meditation i vila och
rörelse. Dagen är kostnadsfri, men du behöver anmäla dig.

Varma hälsningar
Gudrun Khemiri
www.andasut.se