Läsa för livet

Inbjudan till Läsa för livet-grupp med SPES Stockholmskrets. Som SPES-medlem har du möjlighet att delta i en grupp som läser böcker kring ämnet suicid, Böckerna används som utgångspunkt för samtalen i gruppen. Det ska ha gått minst ett och ett halvt år sedan förlusten innan Läs mer…

Leva vidaregrupp

En leva vidaregrupp träffas varannan till var tredje vecka med samma deltagare, två timmar per tillfälle. Det ska ha gått minst ett och ett halvt år sedan förlusten innan man börjar i en Leva vidaregrupp. Här får du en utökad möjlighet att sätta ord på dina tankar Läs mer…

Syskonsamtal

Vid varje öppen träffpunkt finns det möjlighet till särskilda samtal om man är anhörig som syskon. Ingen föranmälan behövs, man framför isåfall bara sitt önskemål vid ankomst. Det spelar ingen roll hur gammal du är eller hur länge sen det var du miste en syster Läs mer…