Granskning av BUP visar stora brister

Sedan förra året har minst fem barn och unga tagit livet av sig under pågående vård inom barn-och ungdomspsykiatrin i Stockholm. En av dem är Ewas dotter. Granskning av BUP visar tydliga systembrister Organisationer som jobbar med att förebygga självmord reagerar nu efter P4 Stockholms Läs mer …

Fler självmord skulle kunna undvikas

Överläkaren: Flera självmord skulle kunna undvikas Psykiatern Anders Hansen har träffat världens främsta självmordsforskare och fått nya insikter om hur man kan rädda liv. Tvärt emot vad många tidningsrubriker kan få oss att tro har världen aldrig varit fredligare än i dag. Aldrig någonsin har Läs mer …

Tillsynsrapport 2016 – De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016

  I denna tillsynsrapport presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Iakttagelserna är ett resultat av en inventering och analys, och av myndighetens tillsyn och tillståndsprövning. IVO är ytterst till för vård- och omsorgstagarna och rapporten har därför som Läs mer …

NSPH´s anhörigprojekt

NSPH´s anhörigprojekt   Anhörigprojektet verkar för att förbättra anhörigas situation, oavsett vilken form av psykisk ohälsa det handlar om. För att göra det jobbar vi mot psykiatrin, politiker, media samt samverkar med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa.

Viktiga fynd inom suicidpreventiv forskning

Sammantaget belyser genomgångarna av forskningen att det är komplicerat att förutsäga självmord utifrån enbart riskfaktorer. Selektiva befolkningsinriktade insatser riktade åt exempelvis tidigare självmordsförsök, som vanligen betraktats som den enskilt största riskfaktorn för självmord, kan därför vara svagare preventiva strategier än tidigare befarat. Det vetenskapliga stödet Läs mer …

Nationell samordnare psykisk ohälsa

Regeringen beslutade den 17 december 2015 om att tillsätta en särskild utredare, i form av en nationell samord­nare, med uppdrag att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisa­tioner inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Läs mer …