SPES på sociala medier

SPES sida på Facebook

Vi har också flera grupper på Facebook.

En sluten grupp där efterlevande kan stötta varandra i en trygg miljö.

SPES slutna grupp på Facebook

En sluten grupp bara för ungdomar.

SPES Ungdom på Facebook

En öppen grupp där vem som helst kan läsa och skriva, även om man inte är efterlevande.

SPES öppna grupp på Facebook

En grupp för dig som är kontaktperson inom SPES.
Kontaktpersoner i SPES

Vi finns också på Instagram.
SPES på Instagram