Kallelse till SPES Stockholmskrets ordinarie årsmöte 2019, den 24 mars kl 14.

Årsstämman hålls i SPES Stockholms lokaler på Polhemsgatan 34. Motioner ska skickas med vanlig post (ej e-post) och vara SPES i Stockholm tillhanda senast den 22 februari.

Endast betalande medlemmar har rösträtt.

Varmt välkommen!