SPES Stockholms intressepolitiska arbete

En viktig del av SPES i Stockholms verksamhet är vårt intressepolitiska arbete.

Vi ingår i olika brukarråd och arbetsgrupper inom vård- och omsorg.

Under november 2018 har vi dessutom:

 • Deltagit i utbildning om reaktioner på sorg i regi av SAMS (paraplyorganisation för ”Mist”-föreningar).
 • Lyssnat på föreläsning om sorg, perspektiv om barn och fysiska åkommor.
 • Blivit intervjuad av Sveriges radio P1.
 • Deltagit i temadag hos Sigtunastiftelsen om psykisk ohälsa bland barn och unga.
 • Deltagit vid Skyddvärnets seminarier.

Under oktober har vi:

 • Presenterat SPES verksamhet på anhörigdagen i olika kommuner norr och söder om city.
 • Intervjuats för finsk radio.
 • Föreläst om depression och att vara efterlevande.
 • Deltagit i Skyddsvärnets seminarium om unga i riskmiljöer.
 • Varit på seminarium anordnat av IFS om behandling vid psykossjukdomar.
 • Träffat NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention på Karolinska institutet) för fortsatt samverkan.

Under september har vi:

 • Föreläst om Stör döden – projektet på SKL:s Uppdrag Psykisk Hälsa
 • Föreläst på Suicidpreventiva dagen. Arrangör: NASP, MIND, SPES, Sucide Zero
 • Deltagit i seminarium om bättre hälsa för brukare. Arrangör: Brukarföreningen
 • Föreläst för anhörigkonsulenter
 • Föreläst på Socialstyrelsen
 • Deltagit i forskningspresentation hos NASP
 • Deltagit i seminarium hos Folkhälsomyndigheten

SPES vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vi arbetar på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan med stöd, information och för attitydförändringar. Vi vill påverka och samverka med kommuner och landsting att uppfylla den antagna folkhälsopropositionen om nollvision för suicid. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.