Journaler granskas för att bättre kunna förhindra självmord

Varje år tar över tusen personer livet av sig.
Nu ska forskare granska journaler för att få svar på vilken kontakt de hade med vården de två sista åren.
Lyssna på intervjun med Pirjo Stråte, vice ordförande SPES, och Martin Hultén, chefsläkare för psykiatri Skåne.
Vad kan man göra för att förebygga suicid?

Lyssna på intervjun