SPES Stockholms intressepolitiska arbete

En viktig del av SPES i Stockholms verksamhet är vårt intressepolitiska arbete.

Vi ingår i olika brukarråd och arbetsgrupper inom vård- och omsorg. Under oktober har vi dessutom:

 • Presenterat SPES verksamhet på anhörigdagen i olika kommuner norr och söder om city.
 • Intervjuats för finsk radio.
 • Föreläst om depression och att vara efterlevande.
 • Deltagit i Skyddsvärnets seminarium om unga i riskmiljöer.
 • Varit på seminarium anordnat av IFS om behandling vid psykossjukdomar.
 • Träffat NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention på Karolinska institutet) för fortsatt samverkan.

Under september har vi:

 • Föreläst om Stör döden – projektet på SKL:s Uppdrag Psykisk Hälsa
 • Föreläst på Suicidpreventiva dagen. Arrangör: NASP, MIND, SPES, Sucide Zero
 • Deltagit i seminarium om bättre hälsa för brukare. Arrangör: Brukarföreningen
 • Föreläst för anhörigkonsulenter
 • Föreläst på Socialstyrelsen
 • Deltagit i forskningspresentation hos NASP
 • Deltagit i seminarium hos Folkhälsomyndigheten

SPES vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vi arbetar på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan med stöd, information och för attitydförändringar. Vi vill påverka och samverka med kommuner och landsting att uppfylla den antagna folkhälsopropositionen om nollvision för suicid. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.