Postkodstiftelsen stöder SPES

SPES kan glädjande meddela att vi mottagit projektbidrag från Postkodstiftelsen till tre kommande satsningar för suiciddrabbade. Pengarna utdelas inom ramarna för tema ”Psykisk hälsa genom livet” och kommer att användas till på två stödhelger för efterlevande unga vuxna samt en för män.
Vi på förbundet vet hur enormt uppskattat det är för våra unga medlemmar att få träffas och utbyta erfarenheter på detta sätt och det är första gången vi har möjlighet att ordna en liknande aktivitet för män.
Tack vare Postkodstiftelsen kommer vi nu också kunna minimera deltagarnas egna kostnader, vilket vi vet är av stor betydelse för många.
Svenska Postkodstiftelsens generalsekreterare Marie Dahllöf:
”Psykisk ohälsa angår alla och måste utmanas! Varje självmord är en tragedi, för såväl den avlidne som för närstående. Vi är därför stolta över att stötta SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, som nu kan öka sitt stöd till två utsatta grupper efterlevande, unga vuxna samt män som förlorat närstående i självmord.”

Postkodstiftelsen stöder SPES