SPES Stockholms intressepolitiska arbete

En viktig del av SPES i Stockholms verksamhet är vårt intressepolitiska arbete.

Vi ingår i olika brukarråd och arbetsgrupper inom vård- och omsorg. Under september har vi dessutom:

  • Föreläst om Stör döden – projektet på SKL:s Uppdrag Psykisk Hälsa
  • Föreläst på Suicidpreventiva dagen. Arrangör: NASP, MIND, SPES, Sucide Zero
  • Deltagit i seminarium om bättre hälsa för brukare. Arrangör: Brukarföreningen
  • Föreläst för anhörigkonsulenter
  • Föreläst på Socialstyrelsen
  • Deltagit i forskningspresentation hos NASP
  • Deltagit i seminarium hos Folkhälsomyndigheten

SPES vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vi arbetar på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan med stöd, information och för attitydförändringar. Vi vill påverka och samverka med kommuner och landsting att uppfylla den antagna folkhälsopropositionen om nollvision för suicid. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.