SPES i Stockholm håller öppet hela sommaren

Verksamheten med samtalsträffar fortsätter som vanligt under hela sommaren med undantag för torsdagen den 12 juli då vi har stängt. Ungdomsgruppen har nu uppehåll och träffas nästa gång den 1 augusti. Ni som brukar gå på ungdomsgruppens träffar är varmt välkomna att delta på Öppen träffpunkt istället.  Syskongruppen har uppehåll under sommaren, återkommer till hösten med datum när den startar upp igen. Om vi behöver stänga ytterligare någon dag så kommer detta i så god tid som möjligt meddelas via hemsidan.