SPES i Stockholm håller öppet hela sommaren

Verksamheten med samtalsträffar fortsätter som vanligt under hela sommaren med undantag för torsdagen den 12 juli då vi har stängt. Ungdomsgruppen fortsätter också utan uppehåll med undantag för onsdagen den 18 juli, då den är inställd, men då finns det möjlighet att delta i vår vanliga öppna samtalsträff. Syskongruppen har sin sista träff den 31 maj och sedan uppehåll under sommaren, återkommer till hösten med datum när den startar upp igen. Om vi behöver stänga ytterligare någon dag så kommer detta i så god tid som möjligt meddelas via hemsidan.