Leva vidaregrupp

Gruppen är nu fulltecknad för vårterminen men det går bra att anmäla sig för att stå på kö till kommande termin.

En leva vidaregrupp träffas varannan till var tredje vecka med samma deltagare. Vi träffas sex-sju tisdagar under terminen, två timmar per tillfälle. Det ska ha gått minst ett år från förlusten. Här får du en utökad möjlighet att sätta ord på dina tankar och känslor under strukturerade former med vägledning av en ledare.  Det spelar ingen roll vem du förlorat, vi möts som efterlevande i ett Dialog-sammanhang. Leva vidaregrupp är ett komplement till Öppen träff och du kan självklart delta i både och.

När gruppen väl har startat tar vi inte in nya deltagare men det går bra att stå på väntelista till nästa grupp. En grupp träffas under en till två terminer, beroende på gruppens behov och önskemål. Antal deltagare per grupp är mellan fyra och åtta personer.

Vi har ledare som gått utbildning som handledare för dialoggrupp enligt Vuxendialogens metodik. Träffarna är strukturerade så att ledaren med hjälp av ett föremål gör tydligt vem som under en viss förbestämd tid har utrymmet att få uttrycka sig utan att bli avbruten, kommenterad eller få frågor.

Gruppen får hjälp av ledaren som tar ansvar för att reglerna efterlevs. Efter att alla fått egen tid att uttrycka sig finns det utrymme för den som ändå vill få reflektioner eller frågor möjlighet att själva efterfråga det av övriga deltagare.

För mer information eller anmäla ditt intresse, maila till kontakt@spesistockholm.se. Skriv Dialoggrupp i rubriken. Välkommen med din anmälan eller frågor!