Självmordsrisken är ökad hos närstående till självmordsoffer

Självmordsrisken för närstående till självmordsoffer är högst de första veckorna, månaderna och halvåret efter självmordet.
Självmordsrisken är störst hos dem som förlorat en partner eller ett barn. Det finns ingen skillnad mellan könen.
Professionellt stöd för närstående till självmordsoffer kan minska psykiskt lidande och rädda liv.

Självmordsrisken är ökad hos närstående till självmordsoffer