Föräldrar till missbrukande barn – utsatta och osynliga

Ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Så beskriver många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation. De är en utsatt grupp som hittills fått mycket lite stöd och uppmärksamhet från det omgivande samhället – något som en grupp forskare vid Malmö högskola vill ändra på.

Föräldrar till missbrukande barn – en utsatt men osynlig grupp