Konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel den 8 december

Välkomna till konferensen: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel! 8 dec kl 10.00 – 17.00
I Norge har patienter som vill det rätt till psykiatrisk vård utan mediciner.  I Tyskland ingår samtalsterapi som en väl utbyggd del av sjukvårdens vanliga behandlingar vis psykisk ohälsa. I Sverige bestämmer Socialstyreslen att medicinering är förstahandsval, trots en vacklande evidens, vid de flesta psykiatriska sjukdomstillstånd. Tillgången till läkemedelsfria behandlingar är minimal
Hur har det kunnat bli så här? Vilka konsekvenser får det för patienterna? Hur kan vi ändra situationen?

Konferens