Seminarium den 29 november ABF-huset Stockholm

Självmord är sex gånger vanligare än att dö i trafiken. Trots det pratar vi sällan om psykisk ohälsa eller självmord och vi har generellt liten kunskap om hur vi som medmänniskor kan se och möta självmordsnära personer. Med rätt verktyg kan du se, möta och fånga upp personer som mår dåligt på ett sätt som även är hållbart för dig. Den 29 november anordnar Skyddsvärnet ett kostnadsfritt seminarium med MIND och Fountain House Stockholm.

Seminarium