Föreläsning – “Mer än bara lite ångest” torsdagen den 19 oktober

Kom och lyssna på föreläsarna Jouanita Törnström & Petra Rohrer torsdagen den 19 oktober kl 16.00 – 18.00 på biograf Victoria Götgatan 67.

Ungefär 25 procent av befolkningen har någon gång upplevt ångest. Men vad menar vi egentligen med ordet ångest? Hur påverkas vi? Vilka är symtomen, riskfaktorerna och hur bemöter vi någon med ångest? Vad hjälper och hur hjälper psykiatrin, vad kan jag göra själv? Jouanita
Törnström och Petra Rohrer reder ut begreppet ångest utifrån teorin samt hur riktiga panikattacker kan upplevas utifrån egna erfarenheter. Vi får även ta del av Petras personliga erfarenhet av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).

Pris 250 kr inklusive kaffe och kaka.
Anmälan görs till: sv.se/stockholm eller tel: 08-679 03 70.