Stöd för dig som förlorat någon i självmord

SPES i Stockholm har Öppen Träffpunkt varje vecka – även hela sommaren. Vi erbjuder också Ungdomsträffar, syskonsamtal, biblioterapigrupp, leva-vidare-grupp samt månadsträffar. Varmt välkommen till oss på Polhemsgatan 34 på Kungsholmen. SPES telefonjour: 08-34 58 73, alla dagar 19.00 – 22.00. E-post: kontakt@spesistockholm.se


Öppen Träffpunkt varje vecka. Varmt välkommen den 30 maj kl 18.00

Vi har öppen träffpunkt varje vecka, även hela sommaren, för dig som har förlorat en närstående i självmord. Jämna veckor på torsdagar kl ...
Läs Mer

Ungdomsträff onsdagen den 5 juni kl 18.

Ungdomssektionen träffas onsdagar udda veckor kl. 18.00. Alla som är mellan 18 och 35 år och som mist någon genom suicid är varmt ...
Läs Mer

Starta en egen insamling till SPES på Facebook

Skapa en egen insamling och hjälp oss att minska självmorden. SPES är den enda organisation som arbetar rikstäckande både med att minska antalet ...
Läs Mer

För dig som behöver en vilostund

Välkommen till mantel av lugn - en rofylld stund med avspänning och sång. Fredagarna 22/3, 5/4, 3/5 och 7/6 kl 16.00–16.30 i Gustaf ...
Läs Mer

SPES Stockholms intressepolitiska arbete

Här sammanställer vi månad för månad vad vi gjort på det intressepolitiska området, vilket är en viktig del av SPES verksamhet. Förutom nedanstående ...
Läs Mer

Kortfilmer om anhöriga väcker eftertanke

Förhoppningsvis kan filmen vara till hjälp för andra, som på samma satt som vi mist en nära anhörig. Därför känns det viktigt att ...
Läs Mer

Läsa för livet

Inbjudan till Läsa för livet-grupp med SPES Stockholmskrets. Som SPES-medlem har du möjlighet att delta i en grupp som läser böcker kring ämnet ...
Läs Mer

Leva vidaregrupp

En leva vidaregrupp träffas varannan till var tredje vecka med samma deltagare, två timmar per tillfälle. Det ska ha gått minst ett och ...
Läs Mer

Stör döden – ett samtal kan rädda liv

Stör döden - ett samtal kan rädda liv Varje år tar fler än 1 000 pojkar och män i Sverige sina liv. Stör ...
Läs Mer

Syskonsamtal

Vid varje öppen träffpunkt finns det möjlighet till särskilda samtal om man är anhörig som syskon. Ingen föranmälan behövs, man framför isåfall bara ...
Läs Mer