Våra träffar har nu sommaruppehåll. Varmt välkommen i höst till vår nya lokal på Polhemsgatan 34 på Kungsholmen i Stockholm.

Hitta till SPES i Stockholm


Varmt välkommen till Öppen Träffpunkt. Träffarna har nu sommaruppehåll. 

Våra dörrar är öppna för dig som har mist någon genom självmord. Till Öppen Träffpunkt behövs ingen föranmälan, det är bara att komma.
Alla du träffar hos oss på SPES är efterlevande till någon som tagit sitt liv. Hos oss finns plats för din sorg. Här möter du andra som vet vad du går igenom. Våra träffar är helt kravlösa och man berättar bara om man orkar. Att försöka förstå det overkliga som har hänt tar tid och kraft och är smärtsamt. Vi hälsar dig varmt välkommen, kanske ett besök hos oss blir det som gör lite skillnad.
Öppen Träffpunkt hålls varje vecka under terminstid.

Jämna veckor är det torsdagar kl 18.00. Udda veckor är det onsdagar kl 18.00. Varmt välkomna!


Ungdomssektionen träffas onsdagar udda veckor kl. 18.00. Träffarna har nu sommaruppehåll. 

Alla 18-35 år som mist någon genom suicid är varmt välkomna. Träffarna äger rum i våra lokaler på Polhemsgatan 34 (samtidigt med Öppen Träffpunkt men i ett annat rum.)
Kontaktpersoner:
Linnéa Ögren: linneaogren3@gmail.com eller 070-0920272
Björn Eklund: eklund.bjorn@gmail.com eller 070-7137640


Vi har också träffar i Tumba. Träffarna i Tumba har nu sommaruppehåll. 

Tid: 18.00 – 20.00. Plats: Centrumkyrkan, Gröndalsvägen 10, Tumba.
Kontaktpersoner: Eva: eva.wedberg51@gmail.com eller telefon: 070-3954819. Ann: ann.sporrstedt@hotmail.com


Leva vidaregrupp hösten 2017

Det finns några platser kvar till kommande leva vidaregrupp!

Vi träffas sex-sju tisdagar under terminen, två timmar per tillfälle.

En leva vidaregrupp träffas varannan till var tredje vecka med samma deltagare. Det ska ha gått minst ett år från förlusten. Här får du en utökad möjlighet att sätta ord på dina tankar och känslor under strukturerade former med vägledning av en ledare.  Det spelar ingen roll vem du förlorat, vi möts som efterlevande i ett Dialog-sammanhang. Leva vidaregrupp är ett komplement till Öppen träff och du kan självklart delta i både och.

När gruppen väl har startat tar vi inte in nya deltagare men det går bra att stå på väntelista till nästa grupp. En grupp träffas under en till två terminer, beroende på gruppens behov och önskemål. Antal deltagare per grupp är mellan fyra och åtta personer.

Vi har ledare som gått utbildning som handledare för dialoggrupp enligt Vuxendialogens metodik. Träffarna är strukturerade så att ledaren med hjälp av ett föremål gör tydligt vem som under en viss förbestämd tid har utrymmet att få uttrycka sig utan att bli avbruten, kommenterad eller få frågor. Gruppen får hjälp av ledaren som tar ansvar för att reglerna efterlevs. Efter att alla fått egen tid att uttrycka sig finns det utrymme för den som ändå vill få reflektioner eller frågor möjlighet att själva efterfråga det av övriga deltagare.

För mer information eller anmäla ditt intresse, maila till kontakt@spesistockholm.se. Skriv Dialoggrupp i rubriken. Välkommen med din anmälan eller frågor!


Varmt välkommen att anmäla dig till vår återkommande stödhelg på Marholmen 1 – 3 september

Marholmen 1-3 september 2017


Stöd oss genom ett medlemskap

Vi vädjar till dig att stödja vår verksamhet genom att bli eller fortsätta att vara medlem. Vi är helt beroende av att vara många medlemmar för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete med att stödja efterlevande och att verka suicidförebyggande.

Bli medlem

Ett annat sätt att hjälpa oss att rädda liv och samtidigt hedra minnet av den du mist är att skänka en gåva till SPES. Ditt bidrag gör skillnad!

Plusgiro: 37 07 43 -7.
Swish: 123 226 68 64.

Du kan också bidra genom att hjälpa oss att sprida vår flyer. Ladda ner och skriv ut den här SPES-Flyer-2017.pdf


Leva Vidare Grupp för föräldrar 
Gruppen kommer att träffas varannan vecka. Det bör ha gått minst ett år sedan förlusten. Varmt välkommen att kontakta Pirjo om du vill anmäla dig till gruppen.

Mammagrupp? Syskongrupp? Mansgrupp?

Om det finns intresse för en mammagrupp, syskongrupp eller mansgrupp så kontakta Pirjo! Har du andra behov, förslag till verksamhet eller föreläsare tar vi tacksamt emot dina synpunkter.


Personligt stöd i myndighetskontakter 

När man mist en anhörig i självmord kan det ofta kännas svårt att själv klara av alla nödvändiga kontakter med myndigheter, läkare, arbetsgivare och liknande. Vi på SPES i Stockholm försöker i mån av tid att stötta dig som nydrabbad i detta. Om du är i behov av sådant stöd är du välkommen att kontakta oss på telefon 070-499 93 17.


Stöd för att komma till våra träffar

Om du känner att det är svårt att orka besöka Öppen Träffpunkt första gången så hör av dig, så kan vi komma överens om en tid då du får komma enskilt. Ofta kan vi ordna så att vi till exempel träffas en timme innan. Vi försöker också att i möjligaste mån göra hembesök och på andra sätt stödja dig som förlorat någon närstående i självmord.


Familjer med barn

Familjer med barn som vill komma hit tillsammans med barnen vill vi gärna träffa separat. Ta i sådant fall kontakt med oss i förväg. Det är inte lämpligt att barn sitter med på Öppen Träffpunkt.


Enskilt stöd

Om du under kvällen känner att du skulle behöva tala enskilt med någon av oss brukar det också gå bra att ordna.


Vi behöver bli fler ideellt aktiva i SPES

Har du några goda idéer om hur vi kan utveckla vår verksamhet? Eller har du möjlighet att hjälpa till med praktiska saker vid våra träffar? Kanske kan du tipsa om personer som kan föreläsa för oss om intressanta ämnen? Eller vill du vara med och påverka vården inifrån genom att representera SPES i olika sammanhang? Vi behöver fler aktiva medlemmar för att kunna bedriva verksamheten. Idag är vi alldeles för få för att räcka till allt. SPES Behöver dig! Ingen kan allt men alla kan något! Välkommen att höra av dig om du vill delta aktivt i vår verksamhet!


All vår verksamhet bedrivs i samverkan med Sensus studieförbund.

Pirjo i vår lokal