Ungdomsträff den 28 mars kl 18.00

Ungdomssektionen träffas onsdagar udda veckor kl. 18.00. Alla som är mellan 18 och 35 år och som mist någon genom suicid är varmt välkomna. Träffarna äger rum i våra lokaler på Polhemsgatan 34 (samtidigt med Öppen Träffpunkt men i ett annat rum). Kontaktperson: Björn Eklund: bjorn.eklund@spes.se Läs mer …

Årsmöte den 25 mars kl 14.00

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till vårt viktiga årsmöte som kommer att hållas söndagen den 25 mars kl 14.00 i vår lokal på Polhemsgatan 34.   Dagordning  1 Val av mötesordförande och mötessekreterare 2 Val av två protokollsjusterare och tillika rösträknare 3 Fastställande av dagordning Läs mer …

Parfymfritt hos SPES

Vi är tacksamma om du undviker parfym, rakvatten och andra dofter som kläder tvättade med parfymerat sköljmedel inför ditt besök hos oss. Vi har både ledare och deltagare som är känsliga mot dofter och det är viktigt att alla kan delta i våra träffar. Tack! Läs mer …

Dagträffarna är inställda

Efter utvärdering av intresset för dagträffar så har vi beslutat att inte ha några regelbundna träffar dagtid. Om du önskar komma dagtid för ett enskilt samtal är du varmt välkommen att kontakta oss så ska vi göra vad vi kan för att erbjuda en tid.

Leva vidaregrupp

Gruppen är nu fulltecknad för vårterminen men det går bra att anmäla sig för att stå på kö till kommande termin. En leva vidaregrupp träffas varannan till var tredje vecka med samma deltagare. Vi träffas sex-sju tisdagar under terminen, två timmar per tillfälle. Det ska ha gått Läs mer …