Ungdomsträff den 6 juni kl 18.00

Ungdomssektionen träffas onsdagar udda veckor kl. 18.00. Alla som är mellan 18 och 35 år och som mist någon genom suicid är varmt välkomna. Träffarna äger rum i våra lokaler på Polhemsgatan 34 (samtidigt med Öppen Träffpunkt men i ett annat rum). Kontaktperson: Björn Eklund: bjorn.eklund@spes.se Läs mer …

Plattformsridåer räddar liv

Trafikförvaltningens siffror visar att 25 personer blev påkörda efter att ha hamnat på tunnelbanespåret år 2017. Det är 25 personer för många. Miljöpartiet vill stoppa olyckorna och öka tryggheten på perrongerna genom att införa plattformsridåer i spårtrafiken. Plattformsridåer räddar liv

Saknaden efter Cecilia

Leif Svanlund och hans son Niclas intervjuas i podcasten Livsöden om fem års sorgearbete. Pirjo Stråte berättar om SPES efterlevandestöd. Saknaden efter Cecilia del 1 Saknaden efter Cecilia del 2

Resultat av efterlevandeenkäten

Under 2016 genomförde Michael Westerlund, som är forskare på Stockholms universitet samt även knuten till NASP på Karolinska Institutet, en enkätundersökning riktad till efterlevande som förlorat en anhörig eller nära vän i självmord. Syftet med enkäten var att undersöka vilka stödresurser som efterlevande använder sig Läs mer …

Parfymfritt hos SPES

Vi är tacksamma om du undviker parfym, rakvatten och andra dofter som kläder tvättade med parfymerat sköljmedel inför ditt besök hos oss. Vi har både ledare och deltagare som är känsliga mot dofter och det är viktigt att alla kan delta i våra träffar. Tack! Läs mer …

Dagträffarna är inställda

Efter utvärdering av intresset för dagträffar så har vi beslutat att inte ha några regelbundna träffar dagtid. Om du önskar komma dagtid för ett enskilt samtal är du varmt välkommen att kontakta oss så ska vi göra vad vi kan för att erbjuda en tid.

Leva vidaregrupp

Gruppen är nu fulltecknad för vårterminen men det går bra att anmäla sig för att stå på kö till kommande termin. En leva vidaregrupp träffas varannan till var tredje vecka med samma deltagare. Vi träffas sex-sju tisdagar under terminen, två timmar per tillfälle. Det ska ha gått Läs mer …